Nullstill
Filter
Ferdig

-

04 Jun
Practical workshop in the topic 'Ponds and fountains in Historic Gardens' [+]
The two-day practical workshop will be hosted by Paleis Het Loo, in Apeldoorn, The Netherlands, from the 4th to the 5th of June 2024. More details will be shared on our website closer to the event.  [-]
Lire plus
07 May
Practical workshop in the topic 'Pathways and stone wall management in Historic Gardens' [+]
The two-day practical workshop will be hosted by Gunnebo House and Gardens in Sweden from the 7th to the 8th of May 2024.To express your interest and receive further information about the program, accomodation, bursaries etc. please fill in the form. Check out the website https://gardenconservation.eu for more information, especially How to join our activities: https://gardenconservation.eu/ukategorisert/how-to-join-our-activities/  [-]
Lire plus
05 Mar
Practical workshop in the topic 'Management of orangery plants in Historic Gardens' [+]
The two-day practical workshop will be hosted by Stiftung Schloss Dyck and European Garden Heritage Network, at Schloss Dyck in Germany, from the 5th to the 6th of March in 2024.To express your interest and receive further information about the program, accomodation, bursaries etc. please fill in the form. Check out the website https://gardenconservation.eu for more information, especially How to join our activities: https://gardenconservation.eu/ukategorisert/how-to-join-our-activities/  [-]
Lire plus
Gardermoen 2 days 3 750 kr
16 Nov
Endelig kan vi invitere til fagsamling igjen i PREPSEC Norge, hvor vi tilbyr et to dagers sertifiseringskurs som trener i Sosial Persepsjonstrening (SPT). [+]
Velkommen til fagsamling i PREPSEC Norge 16. og 17. november 2023. Vi tilbyr et to dagers sertifiseringskurs som trener i Sosial perspesjonstrening. Det blir også mulighet for erfaringsdeling og hyggelig sosialt program.Kurset er for deltagere som allerede er sertifiserte AART trenere etter PREPSEC Norges standard (8 dager). Sosial Persepsjonstrening: Sosial Persepsjonstrening (SPT) gir barn og unge mulighet for å mestre sosiale situasjoner, gjennom å lære å tolke andres følelser og intensjoner. SPT er et 10 timers program for effektiv trening i store grupper/ klasser barn/unge. Manual og digitalt materiell inkludert i kurset. Programmet er omtales ofte som den 4. komponenten til AART. [-]
Lire plus
Sortland 12 heures 7 400 kr
16 Oct
2-dagers kurs der du lærer mye om digital markedsføring [+]
Fra digital strategi og markedsplan til innholdsmarkedsføring, sosiale medier, hvordan bli funnet i Google ved hjelp av SEO, gode tekster, kampanjer og annonser. Digital markedsføring, oversikt Digital strategi og markedsplan Innholdsmarkedsføring Skrive for nett Søkemotoroptimalisering, SEO Sosiale medier, innlegg og annonser Facebook Instagram Linkedin Youtube Annonser i Google Ads Dagene gjennomføres med teori og praktiske oppgaver med relevante caser. Du får to lærerike og innholdsrike dager med personlig oppfølging og mulighet til å jobbe med egen case. Tid: 16. oktober kl 10–1617. oktober kl 9–15 [-]
Lire plus
Salle de classe virtuelle 4 days
26 Sep
Hvordan kan du jobbe praktisk, systematisk og målrettet for en bærekraftig forretningsutvikling i din bedrift? [+]
I dag må alle bedrifter som etableres forholde seg til en bærekraftig utvikling. Du vil i kurset få utdelt en verktøykasse for å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for egen ide/bedrift.  Gjennom gruppearbeid og refleksjon vil du få god kjennskap til hvordan forretningsmodellen din kan bli både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Kurset er praktisk rettet og vil gi deg mange gode eksempler fra ulike reiselivsbedrifter og situasjoner. Modellen tar både hensyn til markedsbehovet og ressursgrunnlaget til din reiselivsbedrift. Målet er at bærekraft skal være med på å skape bedriftens konkurransefortrinn. Du vil også få kjennskap prosessen rundt miljøsertifisering og bærekraftig reisemål.  Kurset gir deltagerne: - Innsikt i hvordan man bygger opp en bærekraftig forretningsmodell for en reiselivsbedrift som både er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. - Kjennskap til reiselivets prinsipper for bærekraftig utvikling og miljøsertifiseringer   Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Turistutvikling AS.   Kurset tilhører Branjeprogrammet for reiselivsnæringen og er gratis. Kurset er del av Nordland fagskoles kursrekke 'Bærekraftig reiselivsutvikling i praksis'.   [-]
Lire plus
Vikna 1 day
31 May
22 Sep
Kurset utgjør til sammen den tilleggskompetansen en skipsfører på lasteskip med lengde under 24 m i liten kystfart som skal utføre løfteoperasjoner skal ha gjennomført. [+]
Kurset utgjør til sammen 19 timer opplæring.  Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner.   Opplæringen skal dekke følgende punkter: -          Beskrivelse av praktisk opplæring, herunder bruk av kran og løst løfteutstyr -          Teknisk dokumentasjon om kranen (inkl. brukerveiledning) -          Operasjonelle begrensninger og sikkerhetsrutiner (herunder sikkerhetssoner, SWL, nødstopp m.v.) -          Vedlikeholdsrutiner (løpende og periodisk ettersyn)   Skipsfører på et skip som skal utføre løfteoperasjoner skal som et minimum ha kunnskap om: a) kunne utarbeide, bruke og forbedre prosedyrer b) kunne identifisere risikoer og utarbeide risikoanalyser (se verktøy for risikovurdering på sdir.no) c) vedlikehold d) opplæring e) skipsførers plikter.   Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i emneplanen gjennom avsluttende prøve på nett. Hvert enkelt emne i avsluttende prøve skal være bestått. [-]
Lire plus
Vikna 2 days
20 Sep
Grunnopplæring for G20 fastmontert hydraulisk kran etter kravet til modul O-G20 F [+]
Grunnopplæring for G20 fastmontert hydraulisk kran etter kravet til modul O-G20 F [-]
Lire plus
Salle de classe virtuelle 3 heures 6 450 kr
19 Sep
07 Nov
14 Dec
Her får du inspirasjon og konkrete tips til hvordan bedriften kan utnytte de forretningsmulighetene for økt lønnsomhet og vekst, som ligger i det å bli mer bærekraftig. [+]
Bærekraft – fra plikt til lønnsom butikk - Nettkurs (live)   Myndigheter, ansatte og kunder er blant premissgiverne som stiller stadig strengere krav til at virksomheter tar samfunnsansvar og gjør sitt til å bidra til en bærekraftig utvikling. I praksis opplever mange virksomheter dette i form av en «påtvunget» rapporteringsplikt, og man glemmer at det innenfor bærekraft ligger en rekke muligheter for innovasjon, forretningsutvikling og økt lønnsomhet. Bærekraftområdet er bredt og omfattende, og mange virksomheter har vansker med å orientere seg i dette landskapet, og ikke minst: å ha nok fokus på mulighetsperspektivet. I dette kurset får du inspirasjon og konkrete tips til hvordan dere i praksis kan få fokus på dette; hvordan virksomheten kan identifisere og utnytte nye forretningsmuligheter og bli mer lønnsomme ved å bli mer bærekraftige. Her får du rett og slett starthjelp til å komme i gang med å sikre at bærekraftsarbeidet i egen virksomhet bidrar til utvikling og økt lønnsomhet.   Formål med kurset:  Formålet med kurset er å gi ledere, styremedlemmer og bærekraftsansvarlige starthjelp til å identifisere og utnytte de mulighetene for økt lønnsomhet som ligger i økt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, i egen forretningsutvikling og innovasjon.   Kursinnhold:  Ledelsen og styrets ansvar for bærekraftig forretnings- og strategiutvikling Hva kjennetegner en bærekraftig strategi og hvordan sikre at strategien er bærekraftig? Bærekraft som driver for innovasjon, omstilling og endring – «Restart»-modellen FNs bærekraftmål som utgangspunkt for lønnsom forretningsutvikling og innovasjon Regulatoriske krav og pålegg som utgangspunkt for forretningsutvikling og innovasjon Hvordan finne og utnytte forretningsmuligheter innen bærekraft? Hvordan bruke interessentanalyse og vesentlighetsanalyse for en bærekraftig forretningsutvikling? Hvordan analysere forretningsmodell, aktiviteter, relasjoner og prosesser i et bærekraftperspektiv? Sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller Tiltak og suksessfaktorer for lønnsom og bærekraftig innovasjon og forretningsutvikling Hvilke bærekrafttiltak reduserer kostnader Økt samfunnsansvar som driver for økte inntekter Rapportering, verktøy, sertifiseringer og standarder som elementer i forretningsutviklingen og markedskommunikasjonen   Målgruppe for kurset:  Dette kurset er for styreledere, styremedlemmer og ledere som ønsker å bidra til at virksomhetene de er ansvarlige for, jobber proaktivt med å tilpasse seg og utnytte mulighetsrommet innenfor bærekraft og samfunnsansvar.   [-]
Lire plus
Salle de classe virtuelle 22 900 kr
18 Sep
18 Sep
Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, ple... [+]
Gjennom dette kurset vil du lære om grunnleggende helse- og omsorgstjenester som vil være nødvendige for å hjelpe pasienter i deres daglige liv.  Vi vil også fokusere på å utvikle din forståelse av hvordan du kan være en trygg og ansvarsfull helsefagarbeider. Ved å delta i dette kurset vil du få praktisk rettet opplæring og veiledning, noe som vil øke dine ferdigheter og selvtillit i å utføre oppgavene som kreves av en helsefagarbeider. Du vil også lære om arbeidslivets krav og forventninger, og hvordan du kan forberede deg på en karriere som helsefagarbeider. Med et kommende stort behov for helsefagarbeidere i fremtiden, gir vårt kurs deg den beste starten på din karriere i helse- og omsorgstjenester. Våre erfarne instruktører vil sørge for at du får den veiledningen og støtten du trenger for å lykkes. Praktisk informasjon Vi er stolte av å tilby et kurs som benytter seg av de mest oppdaterte læremidlene og undervisningsmetodene. Vi bruker bøker fra Gyldendal, som er en anerkjent utgiver av helsefaglitteratur, for å sikre at du får den mest oppdaterte og relevante kunnskapen innen helse- og omsorgstjenester. I tillegg bruker vi den nye fagfornyelsen, som betyr at vi legger stor vekt på å utvikle dine ferdigheter og praktiske kunnskaper, samt å forberede deg på arbeidslivet. Dette kurset vil gi deg en solid forståelse av helsefagarbeiderens rolle og oppgaver, samtidig som det vil gi deg praktisk opplæring i å utføre oppgavene som kreves av en helsefagarbeider. Du må selv kjøpe inn disse bøkene (fysiske eller digitale) og må stå for kostnadene selv. Dette er bøker som gir: Tydelig struktur, lettlest språk og klar metodikk øker forståelse og læring Eksempler fra yrkeshverdagen, refleksjon og oppgaver binder teori og praksis sammen Varierte elevaktiviteter åpner for egenvurdering og samhandling og forbereder elevene for yrke og samfunnsliv I undervisningen kan dere bruke  den digitale “bokstøtten” som er laget av Gyldendal. Denne er kostnadsfri.  Vi følger den offentlig læreplan i helsearbeiderfaget. Den tar for seg fire kjerneelementer med tilhørende kompetansemål. Kropp, helse og omsorg Dialog, relasjon og veiledning Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi Etikk og regelverk Fagene er framtidsrettede og relevante for arbeidslivet, og de skal også bidra til å fremme elevenes framtidige yrkesidentitet og bevissthet om profesjonelt arbeid. Betydningen av å ta miljøbevisste valg og å forstå hvordan forbruk, aktiviteter og levesett påvirker miljøet er derfor en del av alle læreplanene. Les mer her: https://www.udir.no/lk20/hea03-03/kompetansemaal-og-vurdering/kv490?Progresjon=true (linken kan kopieres til din nettleser). Veien fram til fagbrevet Du kan gå opp til privatisteksamen uten fem års praksis, men for å gå opp til fagprøven kreves fem års dokumentert praksis. Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon som helsefagarbeider. Norsk skriftlig og muntlig minimum B1 er anbefalt, men ikke et krav. Eksamen: Eksamen arrangeres to ganger i året og du får veiledning angående oppmelding i kurset. Fagkoden for privatisteksamen helsefag er HEA3103 (eksamensavgift per i dag kr 1.217). Påmelding: I skjemaet til høyre eller på hjemmesiden vår,  skagenkompetanse.no, eller ring tlf. 333 66 900. Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Tina Ramøy Åkvik, tlf. 93 05 50 84 eller send en epost til tina@skagenkompetanse.no. Kursgjennomføring Digitale klasserom Vi er stolte av å kunne tilby kurset i et digitalt klasserom, som foregår i Zoom. Du har tilgang til en erfaren instruktør og en gruppe med andre studenter. Du vil kunne delta i undervisning, diskusjoner og gruppearbeid, og få den veiledningen og støtten du trenger for å lykkes. Elevene sitter hjemme på hver sin PC og kopler seg opp til faste tidspunkter. Fagstoffet blir presentert av faglærer. Elevene vil i tillegg få tilgang til kompendier og en rekke videoklipp med sammendrag av fagstoffet som er presentert, tilpasset eksamensoppgaven. De får også tilgang til et forum og dialog med faglærer. Alle vil få opplæring og mulighet for å teste det digitale klasserommet før første kursdag. Det vil bli opptak fra undervisningen, som du kan se når du ønsker. Undervisningen foregår én gang pr. uke, på mandager.  Her ser vi kursene vi tilbyr i perioden 2023-2024: Gjennomføring Oppstart Tidspunkt Pris Digitalt klasserom, dagtid      18. september 2023    09.00 - 13.00    kr 22.900 Digitalt klasserom, kveldstid      18. september 2023    17.00 - 20.00    kr 22.900   Finansiering Vi forstår at det kan være utfordrende å skulle dekke alle utgiftene knyttet til et kurs på en gang. Derfor tilbyr vi nå en delbetalingsplan for vårt kurs i helsefagarbeider. Du betaler kr 3.000 ved påmelding (ikke refunderbart), og deretter betale resten av kursavgiften i avdrag i løpet av kursets varighet. Dette gir deg fleksibilitet i forhold til å håndtere utgiftene knyttet til kurset, samtidig som du sikrer deg din plass på kurset. Du kan velge å betale hele beløpet med en gang, eller følge denne betalingsplanen:   Betalingsfrist Beløp Før oppstart kr 3.000 (ikke refunderbart) Avslutning av 1. semester       kr 10.000 Avslutning av 2. semester Restbeløp (kr 9.900) [-]
Lire plus
Vikna 2 days
18 Sep
Er for alle som skal bruke løfteutstyr i arbeid. [+]
 Er for alle som skal bruke løfteutstyr i arbeid. Obligatorisk for alle kranklasser. kurset  er også påbudt for maskin- og truckførere som bruker stropper til løft. [-]
Lire plus
Salle de classe virtuelle 90 minutes 3 990 kr
20 Jun
12 Sep
Kurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om permittering av arbeidstakere [+]
  Permittering av arbeidstakere - Nettkurs (live)   Uventede situasjoner kan oppstå, som for eksempel bortfall av ordretilgang, stans i maskiner, streik eller ulykke. I slike situasjoner kan det være nødvendig å redusere lønnskostnadene for en periode. Som styreleder/ styremedlem er det viktig å ha kunnskap om hvilket handlingsrom selskapet har og hvilke virkemidler en har til disposisjon.   Kurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om permittering av ansatte. Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for permittering herunder valg av ansatte som permitteres og saksbehandling overfor ansatte, tillitsvalgte og NAV.   Kursinnhold: Kurset vil i hovedsak ta opp relevante problemstillinger om Oversikt over regelverket – hvor finner vi permitteringsreglene? Reglenes bakgrunn og formål Vilkår for permittering Hvem skal permitteres? Krav til permitteringsvarsel Forholdet til NAV, lønnsplikt og dagpenger Oppsigelse under permittering Særlige regler om permittering ved streik   Målgruppe Dette kurset er nyttig for styremedlemmer som ønsker kunnskap om handlingsrommet i nedgangstider eller ved uforutsette hendelser som påvirker selskapets drift.   [-]
Lire plus
Blomsterdalen Sola 5 days 21 500 kr
11 Sep
09 Oct
20 Nov
Kurs for avsendere, speditører og flyselskaps frakt- og aksepteringspersonell. [+]
Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy. IATA har fra og med 1.januar 2023 innført nye krav til CBTA basert undervisning. DGM er blant de første selskapene i verden som har blitt tildelt IATA CBTA Center Provider-sertifisering for kompetansebasert opplæring og vurdering (CBTA). CBTA Center of Provider-sertifisering åpner for en ny metodikk innen opplæring i farlig gods. Denne innovative, grundige og personlig tilpassede treningsmetoden vil gjøre det mulig å tilby høykvalitets, effektive og internasjonalt anerkjente CBTA-kurs. Bakgrunn Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen har gjennom ICAO-TI-regelverket innført krav om at operasjoner som berøres av transport av farlig gods med fly skal trenes, vurderes og sikre kompetansen til personellet gjennom et såkalt CBTA-program. Det samme er innført i International Air Transportation Association (IATA) og trer altså i kraft 1. januar 2023. Hvordan påvirker det deg? Husk at utdanningskategorien forsvinner, d.v.s. det er din funksjon som avgjør hvilken opplæring du dekkes av. MERK FØLGENDE! Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at personalet er kompetent til å utføre alle funksjoner de har ansvar for før de utføres. Ytelseskrav skal analyseres og baseres på juridiske og forretningsmessige krav og skal gjøres av en kompetent person. Nye CBTA-funksjonskoder: 7.1 - tidligere kat 1 og 2 7.3 - tidligere kat 3, 5 og 6 Se for øvrig våre kursbetingelser. [-]
Lire plus
Bergen 1 day 3 900 kr
07 Sep
I dette dagskurset vil du få tilstrekkelig kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bli dekksoperatører. [+]
I samarbeid med KranTeknisk Forening som også er faglig ansvarlig.   Uavhengig fadder skal foreta nødvendig gjennomgang og vurderinger i forhold til vedlegg 3 i opplæringsplan Modul P-2.6 Dekksoperatør. Riktig veiledning fra fadder er særdeles viktig for å oppnå høy sikkerhet og riktig kompetansenivå. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell og vurdere kunnskapsnivå av personell som skal bli dekksoperatør. Du lærer følgende: vurdering av risiko ved aktuelle løfteoperasjoner planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner internt på innretning og ved løfting til/fra fartøy riktig bruk og behandling av løfteutstyr riktig behandling av kjemikalier merking, dokumentasjon og riktig håndtering av farlig gods korrekt kommunikasjon Kompetansekrav til fadder/uavhengig fadder for opplæringen er Dokumentert opplæring NORSOK standard R-003N Sikker bruk av løfteutstyr Kompetansebevis modul P-2.6 dekksoperatør og minst 2 års relevant erfaring. Alternativt kranførerbevis G5 Offshorekran og minst 2 års relevant erfaring. Minimumskompetanse er dokumentert internopplæring som fadder. [-]
Lire plus
05 Sep
Practical workshop in the topic 'Trees in Historic Gardens in Climate Change' [+]
The two-day practical workshop will be hosted by the European Garden Heritage Network, at Schloss Dyck in Germany, from the 5th to the 6th of September 2023 (changes might occure). To express your interest and receive further information about the program, accomodation, bursaries etc. please fill in the form. Check out the website https://gardenconservation.eu for more information, especially How to join our activities: https://gardenconservation.eu/ukategorisert/how-to-join-our-activities/  [-]
Lire plus